آیین نامه

رادیو آواگاه از آزادی گفتار کاربران پشتیبانی می‎کند ولی هر کاربری دربرابر آن‌چه می‌گوید مسئول است و ما هیچ مسئولیتی در برابر گفتار کاربران نخواهیم داشت.
کاربران باید از هر گونه توهین به دین، نژاد یا کشوری پرهیز کنند.
کاربران باید از آیین‌نامه‌ی کپی رایت پیروی کنند و گفتار، آهنگ و یا نوشتار دیگران را بدون اجازه پخش نکنند.
رادیو آواگاه جایی برای پخش پادکست است پس کاربران باید از آپلود و پخش آهنگ بدون سخن گفتن خودداری کنند.
کاربرانی که در رادیو آواگاه نام‌نویسی کرده‌اند باید از آیین‌نامه‌ی این سرویس پیروی کنند. ما در برابر پیروی نکردن از آیین‌نامه می‌توانیم به کاربر هشدار دهیم؛ پادکست یا پادکست‌های او را پاک کنیم و یا شناسه‌ی او را برای زمان کوتاه یا همیشه از کار بیاندازیم.