برچسب: اهورامزدا

پیشینه دین

پادکست جشن مهرگان

در گاه‌شمار کهن میهنمان شانزدهم مهر یا همان روز مهر از ماه مهر، آغاز جشن مهرگان است. این روز برابر ۱۰ مهر یا ۲ اکتبر در گاه‌شمار کنونی است. جشن مهرگان دومین جشن بزرگ ایران پس از...