ابر برچسب‌ها

برچسب‌هایی که کاربران در پادکست‌هایشان به کار گرفته‌اند. در رادیو آواگاه برچسب بیانگر این است که هر پادکست پیرامون چه چیزی است.