داستان روزانه گوناگون نسک (کتاب) نوشتجات (ادبیات)

نقاش و پرنده

گوینده ستاره قطبی

نقاشی بود فقیر . مثل بیشتر نقاشها . او در زندگیش تابلوهای قشنگ بسیاری کشیده بود، اما یکی از آنها را بیش از بقیه دوست داشت و آن تصویر یک پرنده بسیار زیبا بود. روزی، بالاخره راضی شد که آن تابلو را به قیمت بالایی به یک مرد ثروتمند بفروشد. اما پرنده تابلو …

۴+
ستاره قطبی
1430 شنونده

درباره‌ی گوینده

ستاره قطبی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.