داستان روزانه گوناگون نسک (کتاب) نوشتجات (ادبیات)

رویای موش کوچولو

گوینده ستاره قطبی

در یک اتاق خاک گرفته زیر شیروانی در گوشه ای خاک گرفته زیر انبوهی از روزنامه دو موش با تنها فرزندشان ماتیو زندگی میکردند . انها خیلی فقیر بودند برای همین دلشان میخواست فرزندشان در اینده دکتر شود تا بتوانند همیشه پنیر اعلا بخورند . اما هر وقت از ماتیو میپرسیدند که میخواهد در اینده چکاره شود او در جواب میگفت…..

۱+
ستاره قطبی
1449 شنونده

درباره‌ی گوینده

ستاره قطبی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.