دسته: دین

برنامه های دین های گوناگون در آواگاه را گوش کنید.

پیشینه دین

پادکست جشن مهرگان

در گاه‌شمار کهن میهنمان شانزدهم مهر یا همان روز مهر از ماه مهر، آغاز جشن مهرگان است. این روز برابر ۱۰ مهر یا ۲ اکتبر در گاه‌شمار کنونی است. جشن مهرگان دومین جشن بزرگ ایران پس از...