UA-37604748-1
نوشتجات (ادبیات)

ما گشته‌ایم نیست تو هم جست و جو مکن

ما گشته ایم، نیست، تو هم جستجو مکن
آن روزها گذشت، دگر آرزو مکن
دیگر سراغ خاطره‌های مرا مگیر
خاکستر گداخته را زیر و رو نکن
راز من است غنچه ی لب‌های سرخ او
راز مرا برای کسی بازگو مکن

۳+
مهرناز محافل
1530 شنونده

درباره‌ی گوینده

مهرناز محافل

گوینده، مجری تلویزیون و مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید