دسته: نوشتجات (ادبیات)

نوشتجات زبان ها و فرهنگ های گوناگون جهان

نوشتجات (ادبیات)

پادکست دلتنگی

پادکست دلتنگی دلتنگی… نمی نویسم … نمی نویسم  که کلمات  را آلوده نکنم به گناه گناهی که از آن من است، گناه دوست داشتن بی حد و مرز ، گناه دوست داشتن واقعی یک مخلوق نمی نویسم تا...

نوشتجات (ادبیات)

پادکست آنا

پادکست آنا الو الو وصل کن مرکز رفته است آنا را بیاورد ناف آنا از آسمان پیدا بود از میان پیراهن پاره ی من ریسمانی را به هوا بردند سنجاقک ها تو گرفتی من کشیدم پایین افتادی درست توی...

نوشتجات (ادبیات)

پادکست حسین پناهی – دلم حرمت نگه‌دار

پادکست حسین پناهی شماره‌ی ۴ حرمت نگه دار دلم گلم دلم حرمت نگه دار که این اشک‌ها خون بهای عمر رفته من است میراث من نه به قید قرعه نه به حکم عرف یکجا سند زدم همه را به حرمت چشمانت به...

نوشتجات (ادبیات)

پادکست حسین پناهی – سال‌هاست که مرده‌ام

پادکست حسین پناهی شماره ۲ به ساعت نگاه میکنم حدود ۳ نصف شب است چشم میبندم که مبادا چشمانت را از یادت برده باشم و طبق عادت کنار پنچره میروم سوسوی چند چراغ مهربان و سایه های کشتزار...