نوشتجات (ادبیات)

پادکست حسین پناهی – نازی مرد

پادکست شماره‌ی ۵ حسین پناهی

نازی

نازی مرد

آن همه دویدن و سراب

این همه درخشش و سیاه

تا کجا من اومدم

چطوری برگردم؟

چه درازه سایه‌ام

چه کبود پاهام

من کجا خوابم برد ؟

یه چیزی دستم بود! کجا از دستم رفت؟

پادکست حسین پناهی

من می‌خوام برگردم به کودکی

قول میدم که از خونه پامو بیرون نذارم

سایمو دنبال نکنم

تلخ تلخم,

مثل یک خارک سبز

پادکست حسین پناهی نازی مرد

دریافت (دانلود) پادکست

سردمه و میدونم هیچ زمانی دیگه خرما نمیشم

چه غریبم روی این خوشه سرخ

من میخوام برگردم به کودکی!!

نمیشه !! نمیشه !! نمیشه !! نمیشه !! نمیشه !!

کفش برگشت برامون کوچیکه

پابرهنه نمیشه برگردم ؟

پل برگشت توان وزن ما را نداره! برگشتن ممکن نیست

برای گذشتن از ناممکن , کیو باید ببینیم؟!!

رویا رو , رویا رو , رویا رو , رویا رو

رویا را کجا زیارت بکنم؟

در عالم خواب

خواب به چشمام نمیاد!

بشمار , تا سی بشمار … یک و دو

یک و دو

سه و چهار

پنج و شش

هفت و هشت

نه و ده …

 

۲+

درباره‌ی گوینده

پادکست حسین پناهی

دکلمه‌هایی از استاد حسین پناهی