دسته: گوناگون

گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ ۱۸

آنچه در برنامه ۱۸ خواهید شنید گاهشمار(تقویم مردم تالش) نقل تالشی(ارسالی علی رستمپور) لغت تالشی (با حروف ق-غ) شعر تالشی –با صدای بابک بهاری شاهنامه فردوسی به  تالشی شماره۵(ترجمه...