گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۲۳

گوینده darbagh

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۲۳

برنامه دو سالگی پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ

شهریور۹۵

در این برنامه داستانی بصورت شعر میشنوید از خانم سیده آرزو جوادی

لغت تالشی با حرف و

۱+
فرهاد و فرشاد آبسکون
1272 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.