گوناگون

رادیو تالشی صدای داریباغ ۲۱

گوینده darbagh

رادیو تالشی صدای داریباغ ۲۱

شعر تالشی با صدای شاعر سجاد رحمانی
لغت تالشی با حرف م
کوچاکوچ بخش دوم -زلیخا صبا
شاهنامه فردوسی به تالشی-قسمت اول داستان اسفندیار
آهنگ شروع برنامه:نوید انعامی
آهنگ دوم:سیروی تولیش
آهنگ پایانی:هوشنگ قاسمی

1467289838022_wm

۰
farshad farhad
1358 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.