گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ ۱۸

گوینده darbagh

آنچه در برنامه ۱۸ خواهید شنید

گاهشمار(تقویم مردم تالش)
نقل تالشی(ارسالی علی رستمپور)
لغت تالشی (با حروف ق-غ)
شعر تالشی –با صدای بابک بهاری
شاهنامه فردوسی به  تالشی شماره۵(ترجمه رمضان نیکنهاد)

۰
فرهاد-سهیل-فرشاد
1238 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.