گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۱۷

گوینده darbagh

آنچه در این برنامه خواهید شنید -برنامه ای که سهیل به عنوان مجریست

زندگی نامه استاد فرامرز مسرور (شاعر و نویسنده تالش)

گفتگو در رابطه با درخواست گروههای تالشی از صداوسیما برای راه اندازی رادیو و تلویزیون تالشی

لغت تالشی با حرف “ف”

محیط زیست-پرندگان مهاجر و رفتار انسان ها

۰
سهیل-فرهاد-فرشاد
1069 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.