گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۱۵

گوینده darbagh

در این برنامه …

یادی از استاد قسمت خانی

شعر تالشی از علی رستمپور

نقل تالشی از طاهر حنیفی زاده ماسوله -بخش اول

لغت تالشی با حرف (س)

۰
فرشاد-فرهاد-سهیل
995 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.