گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۱۶

گوینده darbagh

مجری این برنامه فرشاد که به همراه سهیل برنامه رو اجرا کردن که فرهاد به دلیل بیماری حضور نداشت

-بخش تاریخی – تالش گشتاسبی(تالش شمالی)

گفتگو درباره گروههای تالشی در تلگرامی

بخش لغت تالشی با حرف (ش)

۰
فرشاد-سهیل
1091 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.