گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۱۴

گوینده darbagh

پادکستچهاردهمین برنامه رادیو تالشی صدای داریباغ -آبان ماه ۱۳۹۴

مجری این برنامه سهیل

موسیقی شروع از حامد رضوانطلب – موسیقی متن از گروه کادوس و موسیقی پایانی از مرحوم استاد قسمت خانی

بخش این لغت برنامه (تالشع لغت)با حرف “ز”

بخش شعر – شعر – صدا  و نوحه از علی رستمپور

 

۰
سهیل-فرهاد-فرشاد
1046 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.