گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۱۲

گوینده darbagh

در این برنامه مروری داشتیم بر اتفاقات یک سال گذشته در رادیو تالشی صدای داریباغصفحه صدای داریباغ:
http://facebook.com/radiodarbagh
منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

۲+
رادیو تالشی صدای داریباغ
1519 شنونده

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.