گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۱۰

گوینده darbagh

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۱۰

دهمین برنامه رادیو تالشی صدای داریباغ-تیر ماه۹۴

شاهنامه به زبان تالشی شماره۲

شعر-لغت و موسیقی تالشی

رادیو تالشی صدای داریباغ BARNAME 3

دریافت (دانلود) پادکست

۰

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

۱۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.