گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۹

گوینده darbagh

نهمین برنامه رادیو تالشی صدای داریباغ

در این برنامه برای اولین بخشی با عنوان شاهنامه فردوسی به زبان تالشی قرار داده شده است.

شعر و موسیقی تالشی …

رادیو تالشی صدای داریباغ BARNAME 3

دریافت (دانلود) پادکست

۰

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.