گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۸

گوینده darbagh

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۸


هشتمین برنامه رادیو تالشی صدای داریباغ

همراه با لغت-شعر -موسیقی تالشی و….

رادیو تالشی صدای داریباغ BARNAME 3

دریافت (دانلود) پادکست

 

۰

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.