گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ-برنامه نوروزی

گوینده darbagh

برنامه نوروزی رادیو تالشی صدای داریباغ

نوروزی خوانی

کیلی کیلی چهارشنبع(چهارشنبه سوری)

و…

رادیو تالشی صدای داریباغ BARNAME 3

دریافت (دانلود) پادکست

۲+

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.