گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه ۶

گوینده darbagh

ششمین برنامه رادیو تالشی صدای داریباغ

به یاد استاد قسمت خانی

شعر تالشی

لغات تالشی

و…

رادیو تالشی صدای داریباغ BARNAME 3

دریافت (دانلود) پادکست

۰

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.