گوناگون

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه شماره ۲

پادکست رادیو تالشی صدای داریباغ برنامه شماره ۲

برای دومین بار برنامه رادیو تالشی صدای دارباغ 

همراه با بخش هایی همچون:

کنایه های تالشی 

لغات تالشی 

نقل(قصه)تالشی- کوکو

و شعر تالشی 

دهم هر ماه برنامه جدید رادیو تالشی صدای داریباغ از راه میرسه

وبسایت دارباغ

رادیو تالشی صدای داریباغ Happy Third Birthday

دریافت (دانلود) پادکست

۰

درباره‌ی گوینده

darbagh

رادیو تالشی صدای دارباغ رادیویی برای کمک به حفظ زبان،فرهنگ و موسیقی تالشی
http://darbagh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.